Opptakskrav

Opptakskrav ved Medical University of Pleven:

  • Søknadsskjema og CV
  • Alle de følgende dokumentene må oversettes og ha notarialbekreftelse (rett kopi).
  • Vitnemål med fullført biologi og kjemi. Gjennomsnittskarakteren må tilsvare 62 % måloppnåelse eller over.
  • Studiekompetanse
  • Legeerklæring datert ikke senere enn 1 måned før søknaden
  • I aktuelle tilfeller må bevis på engelskferdigheter legges ved
  • Kopi av pass og seks passfoto i farger
  • Studenter må ta opptaksprøven med måloppnåelse 50 % eller mer for å stå

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!