Opptakskrav

Opptakskrav ved Medical University of Plovdiv:

 • Søknadsskjema lastet ned fra riktig side
 • Vitnemål med karakterer tilsvarende over L4 i biologi, kjemi og fysikk
 • Godkjennelse til å studere utenlands
 • Kopi av pass
 • Fire passfoto
 • Legeerklæring datert senest 1 måned før søknad
 • Egenerklæring om at alle dokumenter levert inn er eid av innsender
 • Alt ovenfor må signeres, notarialbekreftes, oversettes til bulgarsk og godkjennes av det Bulgarske konsulatet
 • I tillegg må de leveres personlig eller via autoriserte kanaler. Fakser og e-poster vil ikke bli tatt til følge

Det er sterkt anbefalt at studenter fullfører et forberedende medisinkurs før de søker og kommer inn på denne skolen

  Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!