Opptakskrav

Opptakskrav ved Medical University of Sofia

 • Søknadsskjema lastet ned fra riktig side
 • Vitnemål med karakterer tilsvarende over L4 i biologi, kjemi og fysikk
 • Godkjennelse til å studere utenlands
 • Kopi av pass
 • Fire passfoto
 • Legeerklæring datert senest 1 måned før søknad
 • Egenerklæring om at alle dokumenter levert inn er eid av innsender
 • Alt ovenfor må signeres, notarialbekreftes, oversettes til bulgarsk og godkjennes av det Bulgarske konsulatet
 • I tillegg må de leveres personlig eller via autoriserte kanaler. Fakser og e-poster vil ikke bli tatt til følge

  Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!