Opptakskrav

Opptakskrav ved Medical University of Varna

  • Søknadsskjema lastet ned fra riktig side
  • Vitnemål med karakterer tilsvarende over L4 i biologi, kjemi og fysikk
  • Godkjennelse til å studere utenlands
  • Kopi av pass
  • Fire passfoto
  • Legeerklæring datert senest 1 måned før søknad
  • Egenerklæring om at alle dokumenter levert inn er eid av innsender
  • Alt ovenfor må signeres, notarialbekreftes, oversettes til bulgarsk og godkjennes av det Bulgarske konsulatet

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!