Kostnader
– Forberedende medisinkurs på engelsk, 12 uker, 4200 Euro
– Forberedende medisinkurs på engelsk, 24 uker, 5500 Euro

Alle priser inkluderer et søknadsgebyr på 500 Euro