Dersom du tar utdanningen i et EU- eller EØS-land har du rett til automatisk godkjenning i Norge. For utdanning tatt utenfor EU eller EØS må du gjennom et lengre løp for å få godkjent utdanningen din. Mer om dette kan du lese på Helsedirektoratets egne sider. Godkjenning av utdanning leder til autorisasjon til å jobbe som lege.