Mange bekymrer seg for om de vil få jobb når de kommer hjem etter endt studie. Mye av bekymringen er begrunnet i at man tror at de som har tatt utdanningen i Norge vektes tyngre. Dette har vist seg å være en ubegrunnet bekymring. I dag finnes det leger rundt om i hele Norge, som er utdannet i Polen, Slovakia, Italia og mange andre land. Mange utenlandske universiteter nyter stor respekt i Norge på grunn av sitt fagnivå og forskermiljø.