Opptakskravene varierer og er forskjellige på de ulike skolene. Det er stort sett tre ulike opptakskrav man vil møte når man søker skoler i Europa. De er: opptaksprøve med fokus på realfagene, personlig intervju og karakterer med vekting av realfag. Noen av skolene benytter seg bare av ett av opptakskravene, mens andre bruker alle. Mer om dette finner du på sidene til de enkelte skolene på denne siden.