Dette varierer noe fra land til land, men stort sett alle skoler krever en form for realfagskompetanse i tillegg til vitnemål fra videregående. Dette kan være fag som biologi, kjemi, matematikk eller fysikk. Ulike skoler vekter de ulike fagene forskjellig. Du kan enten søke med realfagskompetanse fra videregående, eller fra et kurs i forberedende medisin.