Kostnader

Kostnader som må påberegnes

  • Semesteravgift er inntektsregulert og varierer
  • Avgiften ligger på 10.000€ til 20.000€ per akademiske år
  • Størrelsen på avgiften bestemmes ut fra den økonomiske indikatoren ISEP som måler familien inntekt og formue. Du kan lese mer om dette på skolens hjemmeside.
  • Humanitas University jobber med en avtale for å garantere sine studenter lån med rabatterte priser hos sin samarbeidsbank

Levekostnader

  • En student må påberegne å bruke ca 1000-1200€ per måned for husrom, mat, transport og andre utgifter, avhengig av livsstil.

 

    Har du spørsmål rundt kostnadene? Kontakt oss!