Kostnader

Kostnader som må påberegnes

  • Årsavgiften er 19.500€ + 400€ i regional skatt
  • Lambardy regionens stipend er behovsprøvd på bakgrunn av familiens inntekt og akademiske prestasjoner. Stipendet kan bare søker av studenter som innrulleres til universitetet for første gang

Levekostnader

  • En student må påberegne å bruke ca 1000-1200€ per måned for husrom, mat, transport og andre utgifter, avhengig av livsstil.

    Har du spørsmål rundt kostnadene? Kontakt oss!