Opptakskrav

Opptakskrav

  • Vitnemål med karakterer fra alle år på videregående. Disse kan bli sertifisert hos Zagreb Education & Teacher Training Agency
  • Skriftlig eksamen i biologi, kjemi og fysikk – noen studenter, avhengig av karakterer og forberedende medisin, kan bli fritatt denne prøven
  • Studenter uten engelsk som morsmål må legge fram bevis for sine engelskferdigheter. Enten ved hjelp av TOEFL-testen eller sertifikasjon som viser at studenten innehar akseptable engelskferdigheter
  • Når søker på nett vil du trenge papirer på alt ovenfor. I tillegg må du legge ved pass, fødselsattest og legeerklæring
  • I tillegg må det vedlegges bevis for at du har midler til å fullføre utdanningsløpet i utlandet
  • CV på engelsk
  • Personal Identification Number OIB number, kan anskaffes fra politiet eller skattemyndighetene når du registrerer bosted

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!