Opptakskrav

Opptakskrav

  • Vitnemål fra videregående eller høyere utdanning. Må være rett kopi og autorisert oversettelse til engelsk
  • Bestå opptaksprøven
  • Gode karakterer i biologi, kjemi og fysikk vil gi forrang
  • Gode engelsk ferdigheter er obligatorisk. TOEFL: minimum 65 poeng; IELTS: over 5.5 poeng; sertifikat som beviser språkferdighet på minimum B2 nivå
  • Kort CV
  • Pass- eller IDkopi
  • Legeerklæring fra fullstendig undersøkelse
  • Tre passbilder (3X4)

Det anbefales på det sterkeste at studenten tar et forberedende kurs i medisin før han/hun søker denne skolen

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!