Ofte stilte spørsmål

Hvilke formelle krav kreves for å komme inn på medisin i utlandet?

Dette varierer noe fra land til land, men stort sett alle skoler krever en form for realfagskompetanse i tillegg til vitnemål fra videregående. Dette kan være fag som biologi, kjemi, matematikk eller fysikk. Ulike skoler vekter de ulike fagene forskjellig. Du kan enten søke med realfagskompetanse fra videregående, eller fra et kurs i forberedende medisin.

Hva er opptakskravene?

Opptakskravene varierer og er forskjellige på de ulike skolene. Det er stort sett tre ulike opptakskrav man vil møte når man søker skoler i Europa. De er: opptaksprøve med fokus på realfagene, personlig intervju og karakterer med vekting av realfag. Noen av skolene benytter seg bare av ett av opptakskravene, mens andre bruker alle. Mer om dette finner du på sidene til de enkelte skolene på denne siden.

Hvor skal jeg bo under studiene?

Flere av universitetene har studentleiligheter på campus eller i nærheten. Dette kan være en fin å bo nærme skolen, mens man blir kjent med sin nye hjemby og medstudenter. Mange studenter velger å flytte sammen i kollektiv etter hvert. Dette er som oftest både billigere og kan by på større plass. De ulike skolene har veiledninger for hvordan man kan skaffe seg bolig i området. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan man kontakte ANSA-avdelingen på studiestedet for å få hjelp og støtte.

Får jeg støtte fra Lånekassen?

Ja, i de aller fleste tilfeller. Medisinstudiet er en av fem harmoniserte utdanninger i EU. Dette betyr grovt forklart at dersom du tar medisin i et EU- eller EØS-land, så vil studiet bli godkjent i Norge. Siden kravet for stipend og lån i Lånekassen er at graden du tar i utlandet må tilsvare en norsk grad, kan du være ganske sikker på å motta støtte. Hvis du er usikker kan det være lurt å sjekke om det har blitt utbetalt støtte til elever ved skolen i tidligere år. Dette kan du gjøre her.

Blir utdanningen min godkjent i Norge?

Dersom du tar utdanningen i et EU- eller EØS-land har du rett til automatisk godkjenning i Norge. For utdanning tatt utenfor EU eller EØS må du gjennom et lengre løp for å få godkjent utdanningen din. Mer om dette kan du lese på Helsedirektoratets egne sider. Godkjenning av utdanning leder til autorisasjon til å jobbe som lege.

Får jeg jobb i Norge etter endt utdanning?

Mange bekymrer seg for om de vil få jobb når de kommer hjem etter endt studie. Mye av bekymringen er begrunnet i at man tror at de som har tatt utdanningen i Norge vektes tyngre. Dette har vist seg å være en ubegrunnet bekymring. I dag finnes det leger rundt om i hele Norge, som er utdannet i Polen, Slovakia, Italia og mange andre land. Mange utenlandske universiteter nyter stor respekt i Norge på grunn av sitt fagnivå og forskermiljø.