Kostnader

Kostnader som må påberegnes

  • 18€ søknadsavgift
  • Semesteravgift første år :13.400€
  • Semesteravgift andre år: 12.000€
  • Semesteravgift tredje år: 12.000€
  • Semesteravgift
  • Semesteravgift
  • Levekostnader
  • Bosted

    Har du spørsmål rundt kostnadene? Kontakt oss!