Kostnader

Kostnader som må påberegnes

  • Søknadsavgift på 20 €
  • Semesteravgift på 6.000 €
  • Praksisuker i studiet (clinical rotation) per uke koster 719 $ per uke i Polen.
  • Bosted
  • Generelle levekostnader

    Har du spørsmål rundt kostnadene? Kontakt oss!