Opptakskrav

Opptakskrav ved Medical University of Lublin

  • Fremragende prestasjoner innenfor fagene biologi, kjemi og fysikk
  • Kunne vise til evner til å forstå vitenskapelige konsepter
  • Ha en bred utdanningsbakgrunn
  • Kunne vise til MCAT-resultater
  • Ha gode språkferdigheter i engelsk. Både skriftlig og muntlig
  • MD-programmert krever at du legger ved vitnemålet fra videregående i søknaden
  • MD Advanced-programmet er utformet med tanke på studenter som allerede har tatt en Pre-Med major, men minst 3-årig høyere utdannelse. Ved søknad vil du måtte framvise karakterer i kjemi, organisk kjemi, generell biologi, fysikk, matte/kalkulus, samt dine MCAT-resultater.
  • Legeerklæring

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!