Kostnader

Kostnader som må påberegnes

  • Søknadsavgift på 200 €
  • Kostnaden til bøker på dette universitetet er omtrent 2.000 €
  • Som utenlandsstudent må du påberegne kostnader forbundet med kost og losji. Disse ligger på ca. 6.000-7.000 € årlig per student
  • Kursavgiftene vil bli oppgitt når søknadsprosessen er over. Du vil da motta en fullstendig oversikt over studiets kostnader.
  • Utenlandsstudenter som studerer i Polen må ha helseforsikring med full dekning. Denne utgiften må også regnes med i ditt budsjett.

    Har du spørsmål rundt kostnadene? Kontakt oss!