Opptakskrav

Opptakskrav ved Pomeranian Medical University

  • Fullført fagene biologi, kjemi og fysikk
  • Følgende dokumenter må sendes inn før opptak.
    • Bevis på engelskferdigheter, f.eks. TOEFL eller IELTS
    • Diplomer fra forberedende medisin er godkjent dersom de lister opp realfagene vi krever

Alle kandidater kan søke på begge de engelske programmene på skolen. Du kan derimot ikke søke på både det engelske og det polske programmet.

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!