Opptakskrav

Opptakskrav ved Medical University of Bialystok:
Opptak krever bestått vitnemål fra videregående skole, samt at man har minimum to realfag. Det er et absolutt krav at ett av disse er kjemi, mens det andre kan være matematikk, fysikk eller biologi.

Ett av realfagene må være lest gjennom to skoleår (altså at man har for eksempel Kjemi 1 og Kjemi 2).

Det er altså mange fagkombinasjoner som oppfyller opptakskravene. Vi vil likevel anbefale følgende fagsammensetning for å ha best mulig utgangspunkt:

Kjemi 1 + Kjemi 2, Fysikk 1 og Biologi 1 + Biologi 2 (evt. kun Biologi 2).

Evalueringen vil baseres på to av karakterene, og da vil det karakteren på det høyeste nivået av faget være gjeldende. Har du for eksempel karakteren 6 i Biologi 1 men karakteren 3 i Biologi 2, så vil 3’eren være gjeldende. Eksamenskarakter teller mer enn standpunktskarakter.

Du må ha minimum 4 for å kvalifisere til opptak. Du kan også kvalifisere med én 4’er og én 3’er, men dette er absolutt minimum.

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!