Kostnader

Studiet kan i sin helhet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning.

Reservasjonsavgift EUR 500 betales inn ca 14 dager etter at du har fått beskjed om at du har kommet inn.

Skolepenger første år: EUR 10250
Skolepenger senere år: EUR 9750

Skolepengene innbetales i 2 deler:
Første avdrag har betalingsfrist 15. september
Andre avdrag far betalingsfrist 1. februar

Forkurs (gjelder kun førsteårs studenter): EUR 450
Betalingsfrist 15. august

(frist 15. august)

Husleie for studenthjem: ca EUR 220/mnd

    Har du spørsmål rundt kostnadene? Kontakt oss!