Opptakskrav

Opptakskrav ved Palacký University i Olomouc:

  • Vitnemål som møter karakterkravene i biologi, kjemi og enten fysikk eller matte
  • Alle søkere må ta en obligatorisk opptaksprøve
  • Opptaksprøven er en flervalgsprøve med spørsmål fra fagene biologi, kjemi og fysikk
  • Deretter følger et intervju for de som består flervalgsprøven
  • Både flervalgsprøven og intervjuet gis på engelsk

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!