Opptakskrav

Opptakskrav ved Semmelweis University

  • Søkere med vitnemål fra akkrediterte videregående skoler, høyskoler eller universiteter kan tas opp
  • Søkere må gjennomføre en skriftlig og muntlig opptaksprøve
  • Opptaksprøven består av en flervalgsprøve med spørsmål fra fagene biologi, kjemi og engelsk
  • Både flervalgsprøven og intervjuet gis på engelsk

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!