Opptakskrav

Opptakskrav ved University of Debrechen

 

  • Søkere med vitnemål fra akkrediterte videregående skoler, høyskoler eller universiteter kan tas opp
  • Både skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk er et krav
  • Søkere må gjennomføre en skriftlig og muntlig opptaksprøve
  • Opptaksprøven består av en flervalgsprøve med spørsmål fra fagene biologi, kjemi og engelsk
  • Både flervalgsprøven og intervjuet gis på engelsk

 

    Usikker på om du oppfyller kravene? Kontakt oss!